Privacyverklaring

Het verwerken van persoonsgegevens geschiedt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG. 

In deze "Privacy Statement" staan de maatregelen vermeld die in lijn zijn met deze wet.

Het volledige document “Privacy Statement Praktijk Fysiotherapie R.J.D. Samson” kunt u opvragen via het contactformulier.